Zásady – cookies

Společnost Aflofarm Czech Republic s.r.o., IČ 08168016, sídlem Vinohradská 33/89, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314099 (dále jen „Společnost“), při své činnosti pracuje s cookies a dalšími obdobnými technologiemi (dále jen „cookies“).

Účelem tohoto dokumentu je seznámení návštěvníka („uživatel“) webových stránek se způsobem práce Společnosti s cookies a plnění informační povinnosti ohledně zpracování osobních údajů při využití cookies dle účinné právní úpravy. Společnost je oprávněna tento dokument v případě potřeby aktualizovat. Při každé návštěvě prosím sledujte pečlivě obsah tohoto dokumentu.

 1. Při návštěvě webových stránek jsou na počítač uživatele ukládány data, cookies, pixely a podobné technologie.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na zařízení uživatele pro následující účely:
  1. Technické cookies = jedná se o nezbytně nutné cookies, bez kterých není možné webové stránky zobrazit a využívat, tyto cookies není možné vypnout („technické cookies“);
  2. Analytické cookies = cookies zajišťující analytické a další funkce webových stránek, zejména informace o návštěvnosti a další potřebné analýzy, nastavení těchto cookies je možné změnit postupem dle článku „nastavení cookies“ („analytické cookies“);
  3. Reklamní cookies = tyto cookies nám i třetím stranám pomáhají nastavit zobrazení relevantního obsahu a zjišťovat oblíbené položky a další obdobné funkce, nastavení těchto cookies je možné změnit postupem dle článku „nastavení cookies“ („reklamní cookies“).

 1. Rovněž cookies pracují s osobními údaji, avšak jedná se pouze o informace o zařízení uživatele, IP adrese, navštívených stránkách a data obdobná síťovým identifikátorům a další připojené informace týkající se zařízení a prohlížených stránek dle jednotlivých druhů cookies. Prostřednictvím cookies nedochází ke zjišťování identifikačních údajů v podobě jména, příjmení a kontaktů uživatele.
 2. Veškeré podrobné informace o kontaktech správce, zpracování osobních údajů a vysvětlení práv a způsobu, jak je uplatnit naleznete zde: „Informace o ochraně osobních údajů“.

 1. Své volby můžete kdykoliv změnit zde.
 2. Všechny souhlasy mohou být kdykoliv s účinností do budoucna odvolány prostřednictvím změny podrobného nastavení.
 3. Většina internetových prohlížečů navíc umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Uživatel může prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a může se rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.
 4. V nastavení prohlížeče může uživatel cookies zakázat. Pokud uživatel cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všech funkcí svého internetového prohlížeče a webových stránek.
 5. Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Pro vypnutí je zapotřebí se podívat do nápovědy k prohlížeči a postupovat podle pokynů v nápovědě.
 6. Cookies, které jsou již uložené, může uživatel průběžně mazat ze svého počítače.
 7. Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne uživatel v návodu k použití svého prohlížeče.
 8. Více informací o cookies, podrobné vysvětlení fungování, přehled uživatelem užívaných cookies v rámci prohlížeče a jednoduché vysvětlení způsobu vypnutí nalezne subjekt také na tomto odkazu.

 1. Účel: účelem těchto cookies je zajistit zobrazení a fungování webu. Patří sem také cookies, které nám pomáhají uložit Vaši volbu vyjádřenou prostřednictvím cookies lišty či jiné základní nastavení při užívání webu. Tyto nástroje zajišťují bezpečnost při procházení webu.
 2. Právní základ: plnění smlouvy.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o volbě nastavení.
 4. Doba uchování: dvě hodiny, přičemž v případě zjištění předvoleb ve využití nástrojů cookies je doba uchování údajů dva roky, přičemž tato je aktualizována každou relaci.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: jedná se o vlastní cookies a není možný přístup třetích osob vyjma zpracovatelů uvedených v informaci o ochraně osobních údajů.
 6. Předání mimo EU: údaje nejsou předávány mimo EU.

Google Analytics - gid

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat základní statistické informace o návštěvnosti webu.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, počtu, čase stráveném na webu, počet návštěvníků a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: 14 měsíců, přičemž životnost je dva dny.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: Google Inc., USA, na základě standardních smluvních doložek.

Google Analytics - gat

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat informace o návštěvnosti webu, prohlížení podstránek za pomoci zjišťování unikátních návštěvníků. Cookie nám také pomáhá zjistit informace o tom, jak často uživatel navštěvuje web a analýzu dat.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, počtu, čase stráveném na webu, údaje o kampaních, náhodně generované identifikátory pro identifikaci unikátních návštěvníků, počet návštěvníků a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: 14 měsíců, přičemž životnost je dvě minuty.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: Google Inc., USA na základě standardních smluvních doložek.

Google Analytics - ga

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat informace o návštěvnosti webu, prohlížení podstránek za pomoci zjišťování unikátních návštěvníků. Cookie zajišťuje hodnocení zjištěných údajů o návštěvnosti.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, počtu, čase stráveném na webu, údaje o kampaních, náhodně generované identifikátory pro identifikaci unikátních návštěvníků, počet návštěvníků a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování (životnost): 14 měsíců, přičemž životnost je dva roky.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: Google Inc., USA na základě standardních smluvních doložek.

Facebook Pixel

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat informace o návštěvnosti webu, prohlížení podstránek a zobrazování relevantní reklamy. Tato cookies nám a třetí straně pomáhá zobrazovat reklamu na základě dříve prohlížených produktů/služeb a zajišťovat s tím související analýzy.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížených produktech/službách, reporty o aktivitách a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: nejdéle 180 dní.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: společnost Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: společnost Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA na základě standardních smluvních doložek.

Google Ads Remarketing

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat informace o návštěvnosti webu, prohlížení podstránek a zobrazování relevantní reklamy. Tato cookies nám a třetí straně pomáhá zobrazovat reklamu na základě dříve prohlížených produktů/služeb a zajišťovat s tím související analýzy.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížených produktech/službách, reporty o aktivitách a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: nejdéle 540 dní.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: Google Inc., USA na základě standardních smluvních doložek.

Adform

 1. Účel: Adform využívá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, vylepšování zpráv o účinnosti kampaní nebo znemožnění opakovaného zobrazení stejné reklamy uživateli. Adform používá cookie ID ke sledování, jaké reklamy se zobrazily v konkrétním prohlížeči, a brání tomu, aby se zobrazovaly opakovaně. Nástroj navíc shromažďuje údaje o uživatelích reagujících na reklamu.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížených produktech/službách, reporty o aktivitách a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: 90 dní
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Adform A/S Denmark – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde. Cookies soubory jsou zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
 6. Předání mimo EU: společnost Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA na základě standardních smluvních doložek.

Google Tag Manager

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat informace o návštěvnosti webu, prohlížení podstránek a zobrazování relevantní reklamy. Tato cookies nám a třetí straně pomáhá zobrazovat reklamu na základě dříve prohlížených produktů/služeb a zajišťovat s tím související analýzy.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížených produktech/službách, reporty o aktivitách a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: doba prohlížení webu.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: Google Inc., USA na základě standardních smluvních doložek.

Seznam Sklik remarketing

 1. Účel: náš web využívá technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížených produktech/službách, reporty o aktivitách a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: maximálně 540 dní.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Seznam.cz, a.s. – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.

Youtube nástroje

 1. Účel: nástroje jsou využívány pro uložení preferencí a jiných informací uživatele, například upřednostňovaný jazyk, počet výsledků vyhledávání a rozhodnutí o aktivaci filtru SafeSearch od Google. Nástroje jsou také souborem cookie, který ukládá YouTube pro výpočet šířky pásma uživatele. Na základě těchto informací se určuje, zda by měl uživatel používat novou nebo původní uživatelskou plochu přehrávače. Jsou rovněž ukládány informace při prohlížení webu s vloženými YouTube videi.
 2. Právní základ: souhlas. Souhlas je dobrovolný, informovaný a může být kdykoliv odvolán.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, údaje o prohlížených produktech/službách, reporty o aktivitách a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: maximálně dva roky.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: Google Inc., USA na základě standardních smluvních doložek.