Pravidla webové stránky Defumoxan

Účelem těchto Pravidel je upravit pravidla pro používání Webu uživateli.

Web - web je k dispozici prostřednictvím globální teleinformační sítě internetu na adrese URL: defumoxan.cz

Uživatel - fyzická osoba používající Web

Provozovatelem Webu - entitou spravující obsah Webu je Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. se sídlem v Pabianicích (95-200) na ul. Partyzancka 133/151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Łódź Śródmieście, 20. oddíl rejstříku národního soudu pod číslem KRS 0000014115, která má základní kapitál ve výši 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255.

Obsah Webu představuje duševní vlastnictví provozovatele a je chráněn příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádná část Webu nesmí být nahrávána a reprodukována žádným způsobem, ani šířena, zejména prostřednictvím veřejných vystoupení, výstav, zobrazení, reprodukce, vysílání a opakovaného vysílání, jakož i zveřejněním díla tak, aby k němu měl každý přístup kdykoli a kdekoli. Obsah nesmí být šířen bez předchozího písemného souhlasu provozovatele Webu.

Obchodní názvy umístěné na Webu mohou být ochrannými známkami a jejich použití může být provedeno pouze s písemným souhlasem jejich vlastníka.

Všechna práva na Web jsou svěřena provozovateli Webu. Veškeré činnosti porušující práva provozovatele Webu, včetně autorských práv, jsou zakázány.

Žádná informace zveřejněná na Webu nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku na prodej žádného z prezentovaných produktů.

Jakékoli použití léčivých přípravků uvedených na Webu může být provedeno pouze po předchozí konzultaci s lékařem, který odpovídá za konečné rozhodnutí o metodě a rozsahu použité terapie a léčby.

Web neslouží k poskytování zdravotních služeb a žádná jeho část není určena jako náhrada porady s lékařem či lékárníkem. Informace, které se mohou na Webu objevit o různých zdravotních nebo medicínských problémech, informace o léčbě jsou pouze informativního charakteru. Není dovoleno je používat k lékařským diagnózám v případě jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního problému, ani k ukládání či používání léčivých přípravků uvedených na Webu. Před použitím jakéhokoliv léčivého přípravku se vždy poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Provozovatel Webu si vyhrazuje právo provádět změny obsahu Webu a kdykoli bez předchozího upozornění upravovat poskytované informace.

Kontakt
Aflofarm Czech Republic s.r.o.
Vinohradská 33/89
120 00 Praha 2
Vinohrady
Česká republika
Tel: +420 771 175 707
E-mail: office@aflofarm.cz

Kontakt pro hlášení nežádoucích účinků:
https://www.aflofarm.cz/VPOIS